Nhà chú Liêm TC – Go Vấp

Clientchú Liêm
Thiết kế thi côngArtech Group
Websitewww.artechvn.com

Project Title

Năm 2019

Công trình quy mô 300m²

Vị trí: Gò Vấp – (gần nhà thờ xóm Thuốc)

Chủ đầu tư với sở thích đón nhận các luồng thiết kế vật liệu mới. và sẵn sàng áp dụng vào nhà mình.