Nhà Chu Phit

ClientChú Phít
Thiết kế thi côngArtech Group
Websitewww.artechvn.com

Nhà phố năm 2013

Năm 2013

Công trình thiết kế thi công

Quy mô: 180m2 sàn

Với khoản đầu tư tiết kiệm, Artech cùng chủ đầu tư cho ra sản phẩm vừa đạt yêu cầu và mang phong cách lạ của năm 2013