Jennette Jones

Senior Interior

Biography

Chuyên gia nội thất, tư vấn và ứng dụng công năng và công nghệ mới vào nội thất và kiến trúc

Cung cấp các kỹ năng mới công nghệ website và nội thất, xử lý hình ảnh

Chronology

2013-Present
CTO, Senior Software Engineer of Apple Co.
2008-2013
Senior Software Development, Project Manager, Cisco Network
2000-2008
Team Leader, Software Design and Development, Asus
1997-2000
Massachusetts Institute of Technology, Computer Engineering

Skills

Photography90%
Animation70%
Coding Skill100%
WordPress 85%

Contact Info

Email : info.artechvn@gmail.com

Chat With Me on Zalo