Mini Villa – Hóc Môn

Chủ đầu tư: Mr Lê Văn Bé.

Vị trí: Mỹ Hòa, Hóc Môn, TPHCM

Thiết kế – thi công ARTECH

năm 2016Comments are closed.